Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De putten
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kattendijkdok
Locatie Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stadsdroogdokken nummers 1 tot 6 en 8 tot 10 ("de putten" in het oude havenjargon) gelegen noordwaarts van het Sasdok, aan de westkaai van het Kattendijkdok en erin uitmondend, genummerd van zuid naar noord; nummer 1 van 1861-63 (toen 125 meter, verlengd tot 155 meter in 1896), nummers 2 en 3 van 1865; de aanleg in 1881 van de nummers 4 tot 6 ging gepaard met de noordelijke verlenging van het dok; de nummers 8 tot 10 dateren van 1930-31. De nummers 1, 8 en 9 zijn langer dan de breedte van het Kattendijkdok (140 meter) omdat ze bestemd waren om tegelijk twee schepen te "dokken".

Nummers 1 tot 6 dok, nummers 8 tot 10 schuin ten aanzien van de aslijn van het dok, teneinde het in- en uitmanoeuvreren van de grote schepen te vergemakkelijken.

De kielblokken op de bodem der dokken zijn van hout voor de nummers 1 tot 3 en van instelbare gietijzeren wiggen voor de overige dokken. De wanden zijn trapvormig om schepen met niet vlakke bodem te kunnen stutten. De puntdeuren, hier alle van hout, worden bij nummer 1 bewogen door middel van kettingen en - sinds begin 20ste eeuw elektrische - kaapstanders, bij de andere dokken door middel van heugelstangen en met vier man bewogen kaapstanders. Het leegpompen van de droogdokken gebeurt in circa drie uur door één der twee pomphuizen; het eerste, aan de noordzijde van droogdok nummer 1, bedient de droogdokken nummers 1 tot 3; het tweede, tussen droogdok nummer 6 en 8, bedient de nummers 4 tot 6 en 8 tot 10. Voor de rioolverzakkingen ten gevolge van drie V-bominslagen (oktober 1944 - maart 1945), bediende het tweede pomphuis alle negen droogdokken. Het weggepompte water werd oorspronkelijk door eerstgenoemde in de geul voor de Kattendijksluis geloosd; dit gebeurde bij eb waardoor op energie, nodig voor het pompen, kon worden bespaard. Sinds er ook hier verzakkingen zijn ten gevolge van V-bominslag wordt het water naar het Kattendijkdok gestuwd. Het vullen der droogdokken gebeurt langs omloopriolen in de kaaimuren.

  • HIMLER A., De haven. Anno 1930, in Stad Antwerpen. Een stad groeit, 1984, p. 83-84.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Himler, Albert & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haven

Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Houten opslagplaats

Droogdokken zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Kattendijkdok

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Pomphuis bij droogdokken 1 tot 6

Droogdokken 1, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Pomphuis bij droogdokken 8 tot 10

Kattendijkdok zonder nummer, Droogdokken 8, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Werkhuizen bij droogdokken 1 tot 6

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.