erfgoedobject

Brugwachtershuisje bij Asiabrug

bouwkundig element
ID: 10733   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10733

Juridische gevolgen

Beschrijving

Brugwachtershuisje van de Asiabrug, opgetrokken door de Technische Dienst van het Havenbedrijf, naar een ontwerp door de architect G. Daelman uit 1960. De werken begroot op 120 werkdagen werden op 23 november 1961 bij openbare aanbesteding toegewezen aan de Antwerpse aannemer nv Building, voor een bedrag van 981.133 Belgische frank. Het paviljoen in naoorlogs modernisme is ingeplant aan de westzijde van het zuidelijk bruggenhoofd.

De Asiabrug overspant de verbindingsgeul tussen het Asiadok en het Houtdok. Deze hydraulische draaibrug kwam in 1873 tot stand samen met de Kempische Brug en de Mexicobrug over de verbindingsgeulen tussen het Houtdok en respectievelijk het Kempischdok en het Kattendijkdok. Het oude brugwachtershuisje dat meer oostelijk was ingeplant, werd samen met de bouw van het nieuwe gesloopt. Uit 1957 dateert een eerste ontwerp voor het nieuwe brugwachtershuisje, gekenmerkt door een gebogen plattegrond.

Het paviljoen met een rechthoekige plattegrond van zeven bij twee traveeën, omvat één bouwlaag onder een plat dak. De opstanden hebben een parement uit rood baksteenmetselwerk, met gebruik van breuksteen voor de plint en het inkomportaal, beton voor de lateien en daklijst, en oorspronkelijk vensterschrijnwerk uit staal. Het gabariet is tweeledig van opzet, samengesteld uit een breder, lager noordelijk volume geaccentueerd door een uitkragende daklijst, en een terugwijkend, hoger opgetrokken zuidelijk volume met kelder. De gevelcompositie vertaalt de functionele indeling van het interieur, met grote raampartijen voor de hoofdlokalen, hoog geplaatste venstertjes en glasstenen voor de kleed- en wasplaats en overhoekse bandramen voor de bergplaats. Een steekboogportaal gevat in een breukstenen wandvlak accentueert de oostgevel.

Volgens de bouwplannen omvat de plattegrond ten noorden twee lokalen met zicht op brug en dokken, voor de brugagent enerzijds, de sasseniers en postwachters anderzijds. Ontsloten door de inkomhal sluiten daarbij het lokaal voor de kaaitoezichters, de kleed- en wasplaats, en het toilet annex urinoir aan. Ten zuiden bevinden zich de fietsenberging, de stookplaats en een bergplaats. Ronde bovenlichten boven de inkomhal, kleed- en wasplaats en fietsenberging.

  • Stadsarchief Antwerpen, dossier MA#70117, plannen 822#3540-3541.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2020


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Asiabrug

  • Is deel van
    Haven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brugwachtershuisje bij Asiabrug [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10733 (Geraadpleegd op 28-10-2020)