Roeselarestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Staden
Deelgemeente Onbepaald
Straat Roeselarestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Staden (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

N.O.-uitvalsweg van het Dorpsplein naar Roeselare. Tot het kruispunt met de Meulebroekenlaan een recht tracé, waarna de weg naar het O. afbuigt. Op de P.C. Poppkaart (ca. 1850) als z.g. Moststraat (cf. gehucht "De Most" naar het einde van de straat) aangeduid met een tamelijk geconcentreerde bebouwing tot het kruispunt met de Mandel- en Brabandstraat.

Overwegend lintbebouwing met burger- en arbeidershuizen, en handelspanden. Nrs. 2-6/ Dorpsplein: voormalige "Brouwerij Vandenbulcke" met burgerhuis en cafés (cf. nr. 4). Nr. 22/ Mandelstraat: café " 't Neerhof". Nr. 27: XIX d-dubbelhuis met geschilderd opschrift .bank van roeselare. in de zijgevel en l. aanpalend vermoedelijk voormalige smidse onder sheddaken (n // straat). Nr. 38: café "De nieuwe voerman". Aan het kruispunt met de Meulebroekenlaan, gemeenteschool uit XX a (cf. nr. 59); en arduinen gedenksteen voor de slachtoffers van het 14de linieregiment op 2 en 3 oktober 1918, bronzen plaat met inscriptie: "Gedenkt de 777 helden van het 14e linie die hier hun bloed vergoten voor het vaderland op 2 en 3 X 1918" (zelfde tekst in het Frans). Op de hoek met de Vyvestraat: gedenkplaat voor de bevrijding van Oostnieuwkerke en "De Most" in 1918.

Eenvoudige doorsnee-architectuur uit XIX B en XX a, van drie à zes trav. en één à twee bouwl. onder, soms geknikte, pannen zadeldaken (n // straat). Eenvoudige bakstenen lijstgevels, soms met schijnvoegen gecementeerd en/ of witgeschilderd. Nr. 21: XX b-burgerhuis, nog in de lijn van de art deco; typerende brede rechth. vensters met een geriemde arduinen omlijsting en glas-in-lood.

Naar het straatuiteinde, (verbouwde) boerenarbeidershuizen met achtergelegen nutsgebouwen.

  • BALLYN W., Oostnieuwkerke voor en na de Grote Oorlog, Normaalschool Torhout, 1997-1998, onuitgegeven eindwerk Regentaat, p. 45.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, p. 298-299.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostnieuwkerke

Oostnieuwkerke (Staden)

omvat Boerenarbeidershuizen

Roeselarestraat 181-183, Staden (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Burgerhuis

Roeselarestraat 7, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Roeselarestraat 15, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Roeselarestraat 23, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Roeselarestraat 113, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning met werkplaats

Roeselarestraat 109, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Gemeentelijke basisschool

Roeselarestraat 59-61, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis van brouwerij Vandenbulcke

Roeselarestraat 2-6, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Langgestrekte hoeve de Most

Roeselarestraat 239, Staden (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Roeselarestraat 19, Staden (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.