Markt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Markt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Balen (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Centrum van de gemeente met noordoost-zuidwest-oriëntatie en gelegen op het hoogste punt van de omgeving. De Markt vormt de verbinding tussen de Kerk- en de Stationsstraat, sedert 1852 transversaal doorsneden door de baan Leopoldsburg-Kasterlee; het zuidelijke deel van de Markt bestaat uit een plein waar zich eertijds een vrijheidslinde bevond en ter hoogte van de huidige nummers 23-25 een openbare pomp, opgericht in 1829; na de Eerste Wereldoorlog, in 1920, werd de pomp vervangen door een standbeeld voor de gesneuvelden, dat bij de herinrichting van de Markt in 1955 werd overgebracht naar de A. Dierckxstraat; het pleingedeelte werd grotendeels als parking ingericht. Vermits het dorpscentrum van Balen in 1684 volledig door brand werd vernield, dateren alle panden van na deze periode.

Thans overwegend gekarakteriseerd door een heterogene, veelal aangepaste lintbebouwing, uit de 19de en 20ste eeuw; enkele panden behielden ondanks latere verbouwingen hun oude kern, zoals nummer 28 met bewaarde ordonnantie en volume. Ten noordoosten bevindt zich de Sint-Andrieskerk (nummer 7) met rechts ernaast één van de oudste huizen van Balen, het zogenaamde "Huis Wouters" (nummer 9). De nummers 34-36 uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, ingetekend op het kadaster in 1934, werden opgetrokken ter plaatse van voormalige brouwerij "De Kroon", zie nummer 28.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Balen, schetsen 1934/20.
  • MICHIELS J. en VERMEULEN R., Van Baenle tot Balen, Balen, 1987, p. 236-245.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Balen

Balen (Balen)

omvat Brouwershuis

Markt 26-28, Balen (Antwerpen)

omvat Burgerwoning

Markt 12, Balen (Antwerpen)

omvat Burgerwoning

Markt 18, Balen (Antwerpen)

omvat Dorpswoning

Markt 25, Balen (Antwerpen)

omvat Dorpswoning

Markt 35, Balen (Antwerpen)

omvat Huis Bierkens

Markt 23, Balen (Antwerpen)

omvat Huis Wouters

Markt 9, Balen (Antwerpen)

omvat Notariswoning

Markt 2, Balen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Andries

Markt 7, Balen (Antwerpen)

omvat Slagerij

Markt 15, Balen (Antwerpen)

omvat Sporthotel

Markt 17, Balen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.