Laar

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Laar

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rechte straat tussen Gasthuisstraat/Sint-Dimpnaplein en Eikevelden met op het einde van de straat gekoppelde sociale woningen en serviceflats, eerst genoemde van 1949-1950 naar ontwerp van M. Vangenechten als een eerste project voor het bouwen van twintig woningen door de pas opgerichte Geelse Bouwmaatschappij.

Witgeschilderde bakstenen pijlerkapel op gepikte plint met rondboognis naast nummer 81.

  • S.N. 1997: Geelse Bouwmaatschappij 1947-1997, Geel, 19-21.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Geel

Geel (Geel)

omvat Dorpswoning

Laar 10, Geel (Antwerpen)

omvat Sint-Dimpnaschool

St.-Dimpnaplein 16, Geel (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.