Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Royerssluis, Royersbrug, Lefebvrebrug
Locatie Royerssluis zonder nummer, Royersbrug zonder nummer, Lefebvrebrug zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen) (01-01-2013 - 31-12-2013).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen, sluizen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Royerssluis aangelegd in 1904-07 in de Scheldebocht te Oosterweel, nagenoeg in de monding van de Vossenschijn, een daartoe verlegde en ingebuisde zijrivier van de Schelde die uitmondde in de toegangsgeul op 70 meter ten westen van de sasingang .

Het is de eerste moderne Antwerpse sluis met elektrische aandrijving en een totaal nieuw type van sluisdeuren. Deze hebben de vorm van berijdbare stalen kisten die vanuit een diepe uitsparing in de kaaimuur, dwars op de aslijn van de sluis over sporen op de boden rollen. Tot 1966 was er nog een derde sluisdeur in bedrijf, die het sas in twee stukken (respectievelijk 102,5 meter en 74,3 meter) verdeelde, bedoeld voor kleine schepen zie water- en tijdwinst. Dient nu als reservedeur bij averij en staat zolang in droogdok nummer 8.

Aan het benedenhoofd van de sluis ligt de Royersbrug (met treinspoor tot 1982), aan het bovenhoofd, de Lefebvrebrug (van 1908-09). Eerstgenoemde is een hydraulische scharnierende hefbrug, om er de sluisdeur te kunnen onder trekken. De tweede is een rollende brug, gekoppeld aan de sluisdeur, wat het Y-vormige verkeersplan noodzaakte, onbruikbaar voor een trein wegens de korte bochten. Deze oplossing betekende een belangrijke besparing aan perswater, nodig voor het heffen (olie sinds 1965).

De vervanging door een volledig nieuwe sluis op deze plaats is gepland, aangepast voor de duwvaart via het Albertkanaal.

  • Antwerpen die scone, deel IV Historische gebouwen en plaatsen aan de Schelde, Antwerpen, 1971, nummer 10.
  • HIMLER A., De Royerssluis, in Hinterland, XXVII, 1978, nummer 97 N, p. 47, 49.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Himler, Albert & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haven

Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Bureel

Sloepenweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Dienstgebouwtjes bij Royerssluis

Royerssluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Kolenbergplaats bij Royerssluis

Royerssluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Siberiabruggen

Siberiabruggen zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Sluismeesterswoning bij de Royerssluis

Royerssluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Sluiswachtershuis bij Royerssluis

Royerssluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Staketsels bij Royerssluis

Royerssluis zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Wachtershuisjes aan Royers- en Lefebvrebrug

Royerssluis zonder nummer, Lefebvrebrug zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.