Teksten van Kolenbergplaats bij Royerssluis

Kolenbergplaats bij Royerssluis ()

Kolenbergplaats aan de Royerssluis gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van ingenieur Frans De Winter uit 1909. De werken werden op 1 oktober 1909 bij openbare aanbesteding toegewezen aan de Merksemse aannemer Louis De Schutter, voor een bedrag van 16.695 Belgische frank. Begroot op drie maanden, voltooide hij het gebouw begin 1910. Frans De Winter was destijds hoofd van de Dienst Haveninrichtingen. Tot zijn belangrijkste bouwkundige realisaties behoren de Magazijnen Montevideo uit 1897 en het Magazijn Godfried uit 1904-1905, naast tal van wachthuisjes, dienstgebouwen en pomphuizen van bruggen, sluizen en droogdokken.

De kolenbergplaats in klassiek geïnspireerde eclectische stijl is ingeplant aan het bovenhoofd van de Royerssluis, nabij de Lefebvrebrug en het vroegere Lefebvredok. Het betreft een langgerekt paviljoen van één bij vier traveeën, één bouwlaag hoog onder een plat dak, met afgeschuinde hoeken aan de zuidzijde. De opstanden zijn opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk (klampsteen) doorspekt met ivoorkleurige Silezische brikken in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de geprofileerde plint, deuromlijstingen, gevelstenen, lekdrempels en sluitstenen, cement voor de pilasters en afgeschuinde hoekpenanten, en gewapend beton voor de kroonlijst en het platte dak. Geblokte pilasters en hoekpenanten met schijnvoegen ritmeren de compositie, die aan een symmetrisch opzet beantwoordt. De zuid-, noord- en oostgevel worden gemarkeerd door rechthoekige poorten met Toscaanse pilasters, die gevelstenen dragen met het opschrift “HAVENDIENST”. Hoog geplaatste, getraliede segmentvensters met sluitsteen, lekdrempel en onderdorpel doorbreken de overige traveeën van de zuid- en noordgevel, evenals de westgevel, een bijkomende deur met getraliede zijlichten de noordgevel. Bewaarde houten poorten met smeedijzeren beslag.

  • Stadsarchief Antwerpen, dossier MA#83345, plannen 697#3715-3716.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Kolenbergplaats bij Royerssluis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/357282 (geraadpleegd op )


Kolenbergplaats ()

Kolenbergplaats van circa 1910 aan het bovenhoofd; bakstenen gebouwtje van één bouwlaag.


Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Himler, Albert, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Himler, Albert; Plomteux, Greet: Kolenbergplaats bij Royerssluis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10749 (geraadpleegd op )