Emiel Becquaertlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Emiel Becquaertlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen Nijverheidslaan, sedert 1932 genoemd naar Emiel Becquaert (1865-1932), mede-eigenaar en rekenplichtige van de Verenigde Zandgroeven, zie inleiding, die speciale verdiensten had in Donk; hij ijverde onder meer voor een eigen school en kerk.

  • Profiel van Mol, Mol, 1971, p. 452.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Donk

Mol (Mol)

omvat Kleuterschool College Mol

Emiel Becquaertlaan 37, Mol (Antwerpen)

omvat Meisjesschool met bijhorend klooster

Emiel Becquaertlaan zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Sociale woonwijk Cité

Emiel Becquaertlaan 6-30, 34-36, 40-70, 74-86, 90-92, Mol (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.