Ambachtenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Ambachtenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Stationsstraat en de Poedermagazijnstraat. Licht gebogen tracé. Straatbeeld voornamelijk bepaald door arbeidershuizen uit het eind van de 19de eeuw - begin 20ste eeuw. Baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken. Eenvoudige bakstenen lijstgevels vaak verfraaid door bakstenen friezen en/of sierbaksteen: nrs. 21-23, 24-28, 68, 70 en 76. Ook verscheidene gecementeerde lijstgevels o.m. nrs. 2, 5 en 40.

Voorts enkele typische interbellumwoningen cf. nr. 46 van 1936, naar ontwerp van Ruysschaert (Menen), nr. 48 van 1938, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen), nr. 60 van 1939, naar ontwerp van G. Boghemans en nrs. 72 en 75.

Ook enkele schuren (27, 35A, 37), o.m. van voormalige "Sint-Anne Fonderies et Les Ateliers de la Lys", en een voormalige wasserij cf. opschrift "Lavoir-Wasserij", met bewaarde schoorsteen, nr. 44.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 2719, 874.1, reeks B, nr. 2467, nr. 2776, nr. 2817.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Ambachtenstraat 19, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

Ambachtenstraat 7-11, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ambachtenstraat 40, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen

Ambachtenstraat 62-66, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.