Aug. Debunnestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Aug. Debunnestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Kortrijkstraat naar de Sint-Jansmolenstraat. Aangelegd ca. 1928; recht tracé. Naam verwijst naar de Meense burgemeester (1821-1938) en eerste socialistische burgemeester van West-Vlaanderen.

Voornamelijk woonfunctie: interbellumbebouwing uit de jaren 1930 van twee à drie bouwlagen onder zadel- of platte daken. Eenvoudige baksteenbouw getypeerd door het afwisselend materiaal- en kleurgebruik o.m. nr. 2 getypeerd door het gebruik van granito voor lateien met druiplijst; nr. 6 van 1935, naar ontwerp van Ch. Halsberghe (Menen), met begane grond met parement van rode baksteen en bovenverdieping van gele baksteen; nr. 53 van 1932, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen) verlevendigd door het gebruik van rode granito en tweezijdig erkertje; nr. 60 van 1932, naar ontwerp van R. Vanassche (Menen); nr. 62 van 1933, naar ontwerp van G. Boghemans, met bewaard schrijnwerk voor de vensters; nr. 64 getypeerd door spaarveld en nr. 66, verfraaid door granito en deels bewaard schrijnwerk.
Nr. 42, voormalige burelen van S.M. de Mutaliteit, thans appartementen, opgetrokken in 1936, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen); op bouwplan twee bouwlagen thans drie.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 585, nr. 2196, nr. 2430, nr. 1318, nr. 1531.

Straatnamen, Menen - Lauwe - Rekkem, Menen, s.d., p. 8.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.