Bevrijdingsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Bevrijdingsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Wahisstraat naar de Wervikstraat. Rechthoekig plein met centraal tweeledig parkje afgezoomd door linden. Deels gekasseid. Ten westen station met centraal kubistisch volume van na 1940, lagere vleugels van latere datum. Het oudste station dateert van 1854-1855, uitgebreid in 1890 en werd vernield tijdens de beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ten oosten, rijbebouwing: burgerwoningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van drie à vier traveeën en twee bouwlagen onder geknikte zadel- of mansardedaken.
Verscheidene gecementeerde lijstgevels o.m. nrs. 12 en 13. Nr. 2, voormalige herberg.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Bevrijdingsplein 11, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouw burgerhuis

Bevrijdingsplein 14, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkelpand

Bevrijdingsplein 3-5, 4, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.