Teksten van Fort Noordkasteel

Fort Noordkasteel ()

Restanten van de noordelijke citadel van 1864, het zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken (de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van 1862) die grotendeels verdwenen na havenuitbreidingen (zie Amerikadok).

In 1929 verwierf de stad ook de rest van het inmiddels militair waardeloos geworden Noordkasteel. Vanaf 1934 werd het een uitgestrekt ontspanningsoord, met zwem- en roeigelegenheid in de hoofdgracht. Vanaf 1970 werd het tot recreatiegebied omgevormde Noordkasteel gesloten voor het publiek vanwege de werken ter verbinding van het Amerikadok en Vijfde Havendok, waarvoor het domein grotendeels moest worden opgeofferd.

In 1938 werd in het domein een houten standaardmolen van 1744-1745 uit het gehucht Hoogbuul bij Olen (op het tracé van het ontworpen Albertkanaal) heropgericht. In 1975 werd hij verplaatst bovenop het kruitmagazijn Noordkasteel I, op de plaats van de vroegere koepel met twee 24 centimeter scheepskanonnen, naar aanleiding van de geplande doch in 1973 als project geschrapte Boerinnesluis op die plaats. In 2002-2003 werd deze molen teruggeplaatst in Olen, aan de Industrielaan.

  • GILS R. 1988: Het Noordkasteel, Mededelingsblad van de Simon Stevinstichting 23.XXIII, 1, 3-10.
  • HIMLER A. 1987: 100 jaar Amerikadok, De Lloyd, 18 september 1987, IV-VII en Antwerpen XXXIII.4, 158-169.
  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nd, Brussel - Turnhout.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Himler, Albert; Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Himler, Albert; Vandeweghe, Evert: Fort Noordkasteel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/362187 (geraadpleegd op )


Fort Noordkasteel ()

Schamele resten na havenuitbreidingen (zie Amerikadok) van noordelijke citadel van 1864; zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken, de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van 1862.

In 1929 verwierf de stad ook de rest van het inmiddels militair waardeloos geworden Noordkasteel. Vanaf 1934 werd het een uitgestrekt ontspanningsoord, met zwem- en roeigelegenheid in de hoofdgracht. In 1938 werd in het domein de windmolen uit het gehucht Hoogbuul bij Olen (op het tracé van het ontworpen Albertkanaal) heropgericht; houten standaardmolen, vermoedelijk van 1727. In 1975 werd hij verplaatst bovenop het kruitmagazijn Noordkasteel I, op de plaats van de vroegere koepel met twee 24 centimeter scheepskanonnen, naar aanleiding van de geplande doch in 1973 als project geschrapte Boerinnesluis op die plaats. Gedemonteerd voor restauratie; wordt eerlang teruggeplaatst in Olen.

Vanaf 1970 werd het tot recreatiegebied omgevormde Noordkasteel gesloten voor het publiek in verband met de werken ter verbinding van Amerikadok en Vijfde Havendok, waartoe het domein grotendeels moest worden opgeofferd.

  • GILS R. 1988: Het Noordkasteel, Mededelingsblad van de Simon Stevinstichting XXIII, 1, 3-10.
  • HIMLER A. 1987: 100 jaar Amerikadok, De Lloyd, 18 september 1987, IV-VII en Antwerpen XXXIII.4, 158-169.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nd, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Himler, Albert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Himler, Albert: Fort Noordkasteel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10754 (geraadpleegd op )