Dolfijnstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Dolfijnstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kort verbindingsstraatje tussen de Ieper- en Stationsstraat. Gebogen tracé. Aangelegd met de bouw van de vestingen van Vauban (1679); de oudste vermelding dateert van 1688. Arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken. Eenvoudige bakstenen lijstgevels o.m. beschilderd.
Nr. 4-8, rijtje van dieper in gelegen woningen, aan de straat afgezet door garages of bakstenen muur met deur.
Steegje met o.m. dubbelhuis (nok loodrecht op straat) met parement van gediversifieerde baksteen, nr. 20.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 37.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Dolfijnstraat 28-30, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.