Donkerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Donkerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Afhellend straatje met licht gebogen tracé tussen de Bruggestraat en de Kortrijkstraat. De oudste vermelding gaat terug tot in 1455, aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573).
Straatbeeld voornamelijk bepaald door woonhuizen uit het einde van de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevels van twee tot vier traveeën en twee bouwlagen.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 37.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Drie enkelhuizen

Donkerstraat 24-28, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Enkelhuis

Donkerstraat 18, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Gebouw

Donkerstraat 20, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.