Esplanadestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Esplanadestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met licht gebogen tracé die een verbinding maakt tussen de Langestraat en de Bruggestraat. Eerste vermelding als Rue de L'Esplenade in 1809.
Straat met woonfunctie waarvan de basisbebouwing bestaat uit burger- en arbeidershuizen uit het einde van de 19de eeuw-begin 20ste eeuw. Baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, o.m. nrs. 35-43 en 56-58. Daarnaast ook verschillende typische interbellumwoningen waarvan tal met spiegelbeeldschema, uitgevoerd in rode baksteenbouw en verlevendigd door het gebruik van gele baksteen en granito, o.m. nr. 24, herberg z.g. "L'HIRONDELLE" met aangepaste eerste bouwlaag, nrs. 31-33, 36-38, 49, 51, 55-61.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 2695.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 38.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Esplanadestraat 30, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Esplanadestraat 49, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Esplanadestraat 51, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee interbellumwoningen

Esplanadestraat 31-33, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Esplanadestraat 36-38, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.