Fabiolalaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Fabiolalaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Waalvest naar het Leopoldplein. Gebogen tracé. In hoofdzaak woonfunctie maar ook verscheidene (voormalige) herbergen o.m. nrs. 35, 58 en 60.
Arbeidershuizen uit eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet geknikte pannen zadeldaken. Eenheid evenwel doorbroken door tal van vernieuwde parementen.
Ook enkele woningen uit het interbellum o.m. nr. 51, verfraaid door lateien van granito.
Vanaf de Sint-Jansmolenstraat nieuwbouw.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Hoekhuis

Fabiolalaan 68, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Oliefabriek

Fabiolalaan zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.