Guido Gezellelaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Guido Gezellelaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Ieperstraat naar de Dadizelestraat. Vroeger Vrijheidslaan genaamd. Uitvalsweg met gebogen tracé. De straat wordt op het einde doorsneden door een beek (cf. de nabijgelegen Beekstraat). Vanaf de Ezelbrugstraat, losse bebouwing o.m. nr. 156, villa met bijhorende nutsgebouwen en schuur uit de jaren 1930.
Burger- en arbeiderswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Eenvoudige baksteenbouw van twee à drie traveeën en twee à drie bouwlagen. Naar het straateinde toe ook enkele arbeidershuisjes van één bouwlaag, aansluitend bij de bebouwing van "Ons Dorp", o.m. nr. 135.
Tal van lijstgevels verfraaid door sierbaksteen o.m. nrs. 18-24 (1933), 92 (1928) en 103, of door het gebruik van granito o.m. nrs. 21, 23, 26, 27, 100, 107-109, en 112. Nr. 93, beenhouwerij cf. eigentijds opschrift op paneel van granito "Beenhouwerij charcuterie Arthur Van Moerkerke".
Ook tal van interbellumwoningen getypeerd door het kleurrijk baksteengebruik en de doorgetrokken erker, al dan niet met afgeronde hoeken: nr. 98 van 1930, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen); nr. 102 van 1935, naar ontwerp van G. Boghemans; nr. 108 van 1936.
Nr. 83, voormalige schuur van "1949" cf. opschrift van gele baksteen met deels vernieuwd parement.
Naast woonfunctie ook openbare functie: BLO-school Blijdhove (nr. 106) en kleuter- en lager onderwijs Blijdhove (nr. 77).
Z.nr., elektriciteitscabine uit de jaren 1930 getypeerd door de sterk overkragende kroonlijst en verschillend kleurgebruik.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 1523, 138, 517, 651, 2186, 2401.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Beeldbepalend art-deco-handelspand

Guido Gezellelaan 105, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Beeldbepalend burgerhuis

Guido Gezellelaan 152, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Guido Gezellelaan 75, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Guido Gezellelaan 96, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekpand

Guido Gezellelaan 129, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Interbellum burgerhuis

Guido Gezellelaan 104, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Guido Gezellelaan 124, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee arbeidershuizen

Guido Gezellelaan 145-149, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.