Ieperstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Ieperstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange westelijke uitvalsweg met gebogen tracé; vertrekkend vanaf de Grote Markt het politiek centrum van de stad. Maakt reeds van oudsher deel uit van het stratenpatroon van Menen cf. kaart van Deventer (1569-1573) en Sanderus (1644).
De bebouwing klimt op tot de 18de eeuw, maar het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door bebouwing uit het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.
Hoofdstraat met in de stadskern voornamelijk een commerciële functie. In het tweede deel van de straat (na de spoorlijn) voornamelijk woonfunctie. Tussen de Guido Gezellelaan en Engelandstraat sociale woningbouw van 1959, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen).
Basisbebouwing: breedhuizen met variërende gevelbreedte en twee à drie bouwlagen onder pannen zadel- of mansardedaken.
Heterogeen straatbeeld met rijbebouwing.
19de-eeuwse bebouwing: burger- en herenwoningen met bepleisterde lijstgevels vaak horizontaal benadrukt door schijnvoegen en doorgetrokken onderdorpels: nr. 1, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 80 en nr. 94.
Ook tal van eenvoudige bakstenen lijstgevels verfraaid door het gebruik van muizentandfriezen en/ of sierbaksteen o.m. nr. 71, nr. 82, nr. 87, nr. 121, nr. 123 en nr. 400-402.
Voorts bebouwing uit de jaren 1930: nr. 34-38, beeldbepalend hoekensemble; nr. 40 met typerende erker en vensteromlijstingen; nr. 44-54 naar ontwerp van G. Boghemans (Menen) cf. plint; nr. 101, van 1941, naar ontwerp van L. Boghemans met bovenlicht met kleurrijk glas-in-lood; nr. 111-113, samenstel van twee enkelhuizen van 1939; nr. 336-338, eenheidsbebouwing getypeerd door het gebruik van muizentandfries en granito.
Nr. 116, burgerwoning van ca. 1940, aansluitend bij Anglo-Normandische bouwstijl.
Naar het straateinde toe ook villabouw o.m. uit de jaren 1930-1940: nr. 420 en nr. 422, naar ontwerp van 'W. VAN SPRANGHE ARCH. KORTRIJK' cf. plint, aansluitend bij de cottage architectuur, eerstgenoemde z.g. 'Leienevel'; nr. 423 met opvallende schoorstenen.
Voorts ook tal van herbergen en wijkwinkels, o.m. nr. 316, wijkwinkel met typerend opschrift "Zaden - Granen P. Dornez - V.D.Broeck Bloemen - Planten"; nr. 375 z.g. "St.-Christophe", uit de jaren 1930; nr. 392 z.g. "Den Eik" met behouden schrijnwerk.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 2966, nr. 2769.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Arbeidershuis

Ieperstraat 145, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Beeldbepalend hoekpand in cottagestijl

Ieperstraat 126-128, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 44, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 162, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 152, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 124, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 122, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 108, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 99, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 96, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 84, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 69, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ieperstraat 18, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1901

Ieperstraat 8, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met achterliggende bedrijfsgebouwen

Ieperstraat 110, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met handelszaak

Ieperstraat 11, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Directeurswoning Societé du Gaz

Ieperstraat 102, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker De Roo Campagne

Ieperstraat zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker Group Farms

Ieperstraat zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch woonhuis

Ieperstraat 10, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg

Ieperstraat 144, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg Tramstilstand

Ieperstraat 125, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ieperstraat 107-109, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ieperstraat 63, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ieperstraat 98-100, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis en burgerhuis

Ieperstraat 26-28, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekpand

Koningstraat 1, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Ieperstraat zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Klooster en school

Ieperstraat 39, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Krijgshospitaal van de Zusters Annuciaten

Ieperstraat 14-16, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Ieperstraat 31, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Ieperstraat 30, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Parochiecentrum Sint-Franciscuspaviljoen

Ieperstraat 73, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Franciscus

Ieperstraat 32, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Rijhuis, herberg "Continental"

Ieperstraat 1, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee burgerhuizen

Ieperstraat 88-90, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Samenststel van twee burgerhuizen

Ieperstraat 65-67, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ieperstraat 16, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ieperstraat 35, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stedelijke begraafplaats

Zandputstraat 1A, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Villa Lentedroom

Ieperstraat 424, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 170, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 29, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 91, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 2A, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 4, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 119, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Ieperstraat 6, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.