Kerkomtrek

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kerkomtrek

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormige straat lopend rond de Sint-Vedastuskerk. Maakt reeds van oudsher deel uit van het stratenpatroon van Menen, alsdusdanig aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573) en Sanderus (1644). Het oostelijk gedeelte van de straat werd vroeger begrensd door de Sint-Jansbecke.
De bebouwing klimt op tot in de 17de eeuw maar het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door bebouwing uit de 19de en 20ste eeuw.
Heterogeen straatbeeld met rijbebouwing. De gevelrij ten westen van de kerk wordt bepaald door woningen met een voormalige religieuze functie. Nr. 12, voormalige pastorie en dekenij, sterk verbouwde gevel gedateerd 1690 door sluitsteen.
Verschillende bakstenen gevels uit het einde van de 19de, begin van de 20ste eeuw, o.m. nr. 1b volgens bouwplan van 1895 en nrs. 9 en 18.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 1092.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Kerkomtrek 11, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kerkomtrek 4, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Kerkomtrek 2, 3, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee godshuizen

Kerkomtrek 13, 14, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.