Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met licht gebogen tracé, gelegen tussen de Kortrijkstraat en de Kerkomtrek. Maakt reeds van oudsher deel uit van het stratenpatroon van Menen, aangelegd in 1455-1456 en alsdusdanig aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573) en Sanderus (1644).
Heterogeen straatbeeld met rijbebouwing, in de kern opklimmend tot laat 17de - begin 18de eeuw. Verschillende gecementeerde lijstgevels, o.m. nrs. 5 tot 9, 42 en 44 en tal van eenvoudige bakstenen gevels met bakstenen friezen, o.m. nr. 11-13 met uitgelengd dropmotief. Ook nieuwbouw, o.m. nr. 16, preventief zorgencentrum voor kind en gezin en nr. 32 met bewaard heiligbeeld in nis en gevelsteen met datering "1701".
Tussen nr. 8 en nr. 10 straatje met garages, achteraan uitkomend op de speelplaats van het preventief zorgencentrum voor kind en gezin.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 43.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 31, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Kerkstraat 33-35, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

Kerkstraat 18-22, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van drie stadswoningen

Kerkstraat 5-9, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Kerkstraat 19, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee woningen

Kerkstraat 15-17, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.