Koningstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Koningstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met gebogen tracé, lopend tussen de Ieperstraat en de Poedermagazijnstraat. Vroeger bestaande uit twee delen, namelijk de Nieuwstraat en de Nieuwe Bruggestraat. Eerste vermelding als nieuwe benaming voor de Nieuwstraat in 1689. Vanaf de 19de eeuw wordt ook de Nieuwe Bruggestraat als deel van de Koningstraat aangeduid.
Voornamelijk woonfunctie, vroeger had de straat ook een belangrijke commerciële functie, getuige hiervan zijn de panden met winkelpui, o.m. nrs. 6, 27, 53 en 95.
De bebouwing klimt op tot in de 18de eeuw maar wordt voornamelijk bepaald door woningen uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De basisbebouwing bestaat voornamelijk uit burgerhuizen van twee à drie bouwlagen met een variërende traveebreedte onder pannen zadeldaken. Verschillende gecementeerde of bepleisterde lijstgevels: nrs. 2, 3, 16/Stationstraat, 26, 64-74, 73-81, 78-88, 93, 99-101, 105-107, 128-130. Ook tal van bakstenen gevels, o.m. nrs. 18, 20-22, 61-63. In de richting van de Poedermagazijnstraat zijn er tal van arbeidershuizen van twee bouwlagen en twee à drie traveeën uit het begin van de 20ste eeuw, o.m. nrs. 37-47, 100-106, 112-122, 113-123 en 130-138. Voorts bebouwing uit de jaren 1930 waarvan nrs. 24, 54 en 90 naar ontwerp van G. Boghemans (Menen) cf. plint.
Ter hoogte van de Esplanadestraat, gedenksteen met opschrift "de Houtmarct" in plantsoen. De gevels links en rechts ervan dragen respectievelijk de wapenschilden van West-Vlaanderen en van Menen.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 1321 en 1543 en reeks B, nr. 2050.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 43-44.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Afspanning Wit Kruis

Koningstraat 4-6, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Koningstraat 14, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Koningstraat 25, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Koningstraat 65, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg

Koningstraat 5-7, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg

Koningstraat 31, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Koningstraat 91, Kortestraat 8, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Koningstraat 51, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Koningstraat 56, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met schuur

Koningstraat 60, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Koningstraat 12, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Koningstraat 124, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.