Moorselestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Moorselestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met gebogen tracé, vertrekkend van de Bruggestraat, richting Moorsele (daar aangeduid als Witte Molenstraat), gelegen ten noorden van de Geluwebeek. De straat bevond zich buiten de stadsmuren. Eerste vermelding in 1439 als Morseelstraete, deze straat lag echter veel zuidelijker en wordt vanaf 1700 Benedictinessenstraat genoemd. Het tracé van de straat is aangeduid op de kaart van Van Deventer (1569-1573).
Straat met in het eerste gedeelte voornamelijk woonfunctie. Naar de spoorweg toe, voornamelijk industrie met de bedrijsgebouwen van "Valvan". Achter de spoorweg, landelijk gebied met verschillende hoeves.
De bebouwing klimt op tot de 19de eeuw en bestaat voornamelijk uit arbeiders- en woonhuizen. Eenvoudige bakstenen lijstgevels van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, hier en daar verfraaid met bakstenen fries, o.m. nrs. 17, 21, 23. Nr. 90 met achterliggende schuur. Ook tal van woningen van één bouwlaag, o.m. nrs. 18, 47, 49, 55, 73, 140, 147 en 166.
Daarnaast verschillende diephuizen met puntgevel, bakstenen of gecementeerde lijstgevels, o.m. nrs. 26-28 en 46-48.
Verder een aantal typische interbellumwoningen, nrs. 11 en 84-88. Ook opslagplaats van het "Stovenpaleis", schuur met zes achter elkaar gelegen fabrieksbeuken van rode baksteen onder pannen zadeldaken.
Verschillende hoeves, veelal met vernieuwde woonhuizen, o.m. nr. 165 met bunker en resten van omwalling, nr. 175 met datumsteen "1865" in woonhuis en verbouwde schuur.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p.48.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Bedrijfsgebouwen Valvan

Moorselestraat 119-121, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Moorselestraat 79, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Moorselestraat 91, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis en achteringelegen hoeve

Moorselestraat 77, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker 'Limber Farm'

Moorselestraat zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee arbeidershuisjes

Moorselestraat 188-190, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.