Ostenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Ostenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met recht tracé, lopend van het Vander Merschplein tot de Wahisstraat. De basisbebouwing bestaat uit arbeidershuizen uit het begin van de 20ste eeuw, voornamelijk rode baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet geknikte zadeldaken. Daarnaast tal van gecementeerde lijstgevels, nrs. 37, 49 en 57. Ook verschillende interbellumhuizen, o.m. nrs. 5-15 en 12-20, waarvan nrs. 14 en 20 naar ontwerp van G. Boghemans (Menen).
In zijgevel nr. 29, nis met Mariabeeldje met opschrift "Allen die mij hier ontmoet zal zeggen Maria wees gegroet".

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 893 en 1395.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Ostenstraat 5, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ostenstraat 28, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ostenstraat 51, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.