Oude Leielaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Oude Leielaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met gebogen tracé, lopend van de Rijselstraat tot de Sluizenkaai. De straat volgt het tracé van de dode Leiearm, de vroeger bevaarbare Leiearm die door een opening in de vestingen langs het zuidelijk deel van de stad vloeide en werd gedempt in 1970.
Eenzijdige bebouwing, voornamelijk bestaande uit burgerhuizen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, o.m. nr. 20, 21 (gesigneerd. "H. VAN BESIEN, BURG. BOUWKUNDIGE, TIELEN") en 22 en uit het derde kwart van de 20ste eeuw, o.m. nrs. 25 en 26. Ook tal van arbeidershuizen van rode baksteen van twee traveeën en twee bouwlagen, o.m. nrs. 80 en 82, verlevendigd met gele baksteen voor de muurbanden en de ontlastingsbogen, o.m. nrs. 35-37. Bebouwing doorbroken door het Warande park, vanaf het park voornamelijk nieuwbouw.
Nr. 88, poorttoegang met opschrift "Sint-Aloysiuscollege, lagere afdeling". Enige restant van de in 1994 afgebroken schoolgebouwen, die in 1954 opgericht werden na afbraak van de voormalige blekerij Stas. Aan de andere zijde, grasperk met beeldhouwwerken van Antoon Janssens (1976).
Vestigingsplaats van het VTI, ondergebracht in voormalige rubberfabriek (in 14-18).
Stadspark z.g. "Bois de Boulogne" of "Warandepark", vroegere lusttuin ontstaan op het einde van de 19de eeuw. Huidig uitzicht bekomen in het begin van de 20ste eeuw, gronden aangekocht door de stad in 1931.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks B, nr. 963.

BILLE E. en DEMEYERE E., Menen ter ere, deel 2, Menen, 1995, p. 33-34 en 37-38.

Het Menen van toen, Brugge, 1986, p. 94-95.

Menen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, p. 26-27.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Oude Leielaan 4, 5, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Oude Leielaan 19, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Oude Leielaan 92, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in cottagestijl

Oude Leielaan 81, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Huis Vandecapelen

Oude Leielaan 2, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Restanten van oude vestingen

Ter Wallestraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, Benediktinessenstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.