René Gombertstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat René Gombertstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte straat met recht tracé tussen de Stationstraat en het Vander Merschplein. De basisbebouwing klimt op tot het einde van de 19de eeuw en bestaat voornamelijk uit eenvoudige arbeidershuizen. Al dan niet beschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldaken, o.m. nrs. 5, 30-36, sommige verlevendigd door friesjes, o.m. nr. 1. Ook tal van gecementeerde lijstgevels van twee à drie traveeën en twee bouwlagen o.m. nrs. 3 en 4-6.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Cinemazaal Theatre des Familles

René Gombertstraat 18, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Drie stadswoningen

René Gombertstraat 12-16, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Drie stadswoningen

René Gombertstraat 24-28, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

René Gombertstraat 20, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.