Rijselstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Rijselstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Grote Markt naar de grens met Frankrijk. Vroeger tot de Oude Leiestraat. Oudste vermelding gaat terug tot 1571. * In de tuinen van verschillende woningen bevinden zich de restanten van de oude vesting van Menen aangelegd tijdens het Hollandse bewind en beschermd bij M.B. van 13 december 1991: nr. 90, bastion nr. 10; nr. 93 met kazemat deel uitmakend van bastion nr. 10, eenbeukige bomvrije kelder onder bakstenen tongewelf met rechthoekige plattegrond, haaks gelegen op de Rijselsestraat; nrs. 102 en 104 restant van courtine tussen bastion nr. 10 en nr. 11 en met kazemat ingebouwd in de bakstenen vestigingsmuur; nr. 108 restant van een vestigingsmuur, vermoedelijk uit de periode van Vauban.

Lange, vrij smalle straat met licht gebogen tracé. Halfweg doorsneden door de Leie overbrugt door ijzeren brug. Tot de Waalvest klimt de bebouwing op tot de 18de eeuw en wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door bepleisterde lijstgevels. Vanaf de Oude Leielaan en voornamelijk vanaf de Leie, wordt het straatbeeld voornamelijk bepaald door interbellumarchitectuur. Hoofdstraat met voornamelijk commerciële functie: handelswoningen en herbergen. Daarnaast, voornamelijk in het eerste straatdeel openbare functie met name de Sint-Jozefskliniek en de Sint-Jozefsschool, de Sint-Vedastuskerk en het stedelijk museum.
In beperktere mate ook woonfunctie, al dan niet in combinatie met commerciële functie, met een grote sociale verscheidenheid en naar het straateinde en de grens met Frankrijk toe gedomineerd door arbeidershuizen. Ter hoogte van de brug, als kapelletje uitgewerkte elektriciteitscabine.

Basisbebouwing: rijbebouwing met breedhuizen met variërende gevelbreedte en van twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken.
Typische einde 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse bebouwing getypeerd door bepleisterde gevels o.m. horizontaal belijnd door schijnvoegen: nrs. 27, 35, 42, nr. 48a met uitgewerkte sluitstenen en kroonlijst, nr. 50, 61, 67, 74, 76, 96, 255 en 269 vermoedelijk met oudere kern.
Bebouwing met typisch bakstenen parement verfraaid door het gebruik van sierbaksteen en/of tandfriezen o.m. nrs. 32 (1928), 148, 204, 206, 208, 228, 230, 235 en 273, diephuis van 1894, naar ontwerp van Fr. Berdal (?).
Enkele gevels aansluitende bij de traditionele baksteenarchitectuur o.m. nr. 89, nr. 232 met fries van cementtegels, nr. 260 van 1879.
Tal van interbellumgevels getypeerd door de art-deco-invloeden: nrs. 58, 60, 81 en 83 van 1932, naar ontwerp van R. Vanassche (aannemer, Menen), 105, 110, 112, 116, van 1934, naar ontwerp van G. Boghemans (Menen), 118 (?) van 1934 naar ontwerp van E. Van Riet (Wervik), 137 (?) van 1936, naar ontwerp van G. Boghemans, 221, 240 met vernieuwd parement van 1935, naar ontwerp van D' Hallewin (Menen), 290 met vernieuwde pui uit de jaren 1930.
Bebouwing uit de jaren 1930 aansluitende bij de nieuwe zakelijkheid, o.m. nr. 15, met rechthoekige erkers met aansluitend balkon met buisprofiel; nr. 103 van 1933, naar ontwerp van H. Viaene (Ieper), getypeerd door strak uitgewerkt parement van gele baksteen verlevendigd door de strekse verbanden.
Ook verschillende panden uit de jaren 1940 o.m. nr. 19 van 1941, naar ontwerp van H. Duquenne, nr. 43 getypeerd door de langgestrekte vensters in omlijsting van bruingeglazuurde tegels.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00435, W/00469, W/01673, W/01674, W/01675.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 521, nr. 1089, reeks B, nr. 187, nr. 1192, nr. 1390, nr. 1580, nr. 1988, nr. 2012, nr. 2505, nr. 2083.

PYNCKET M., Straatnamen in Menen (tot 1830), in 't Wingheroen, jg. 19, nr. 2, p. 27-54.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Afspanning Schippershof

Rijselstraat 77, 77A, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Apotheek

Rijselstraat 49, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Art-deco winkel-woonhuis

Rijselstraat 118, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Art-deco winkel-woonhuis

Rijselstraat 141, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Art-deco-burgerhuis

Rijselstraat 80, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Beeldbepalend hoekpand

Rijselstraat 127, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Beeldbepalend hoekvolume

Rijselstraat 129, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 9-11, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 86, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 48, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 109, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 181, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 161, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Rijselstraat 173, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in art deco

Rijselstraat 123, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Classicistisch burgerhuis

Rijselstraat 10, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Classicistisch herenhuis met uitbreiding

Rijselstraat 51-53, 57, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg

Rijselstraat 84, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg Au Lion d'or

Rijselstraat 70, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg Kemistry

Rijselstraat 20, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Rijselstraat 102-104, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Rijselstraat 59, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekpand

Rijselstraat 145, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekpand

Rijselstraat 274, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumhuis

Rijselstraat 107, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Rijselstraat 87, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch winkel-woonhuis

Rijselstraat 63, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Vedastus

Rijselstraat 52A, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Restanten van oude vestingen

Ter Wallestraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, Benediktinessenstraat...

omvat Sint-Jorishospitaal

Rijselstraat 73, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Jorisscholen, langgestrekt toegangsgebouw

Rijselstraat 78, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Rijselstraat 26, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Rijselstraat 29-31, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Vleugel van Sint-Jorisschool

Rijselstraat 73, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 46, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 33, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 121, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 85, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 66, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 24, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 13, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 11, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 1, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 191, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 199, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 216, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 228, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Winkel-woonhuis

Rijselstraat 30, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis bij klooster van de Zwarte Zusters

Rijselstraat 64, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.