Vander Merschplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Vander Merschplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechthoekig plein. Dankt zijn naam aan Generaal Jean-André Vander Mersch (Menen, 1734-Dadizele, 1792) bevelhebber van de patriottische strijders, die in 1789 de Brabantse Omwenteling op gang brachten.
Tussen 1815 en 1825 was hier het arsenaal van de Hollandse troepen ondergebracht, dat werd ingenomen tijdens de revolutie van 1830. Het plein wordt zwaar vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Plein eenzijdig bebouwd met woonhuizen. In het midden groenzone met gras, een speeltuin en bankjes. De bebouwing klimt op tot in de 19de eeuw, verschillende woningen werden opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog.
Basisbebouwing in rode baksteenbouw van twee à drie traveeën en twee bouwlagen veelal verhoogd met dakverdieping, al dan niet verfraaid met bakstenen fries, witte en blauwe sierbaksteen en geglazuurde tegels, o.m. nrs. 24, 26 (gedateerd met gevelsteen, "1910"), 27-29 en 43-44. Ook tal van gecementeerde gevels, o.m. nrs. 32, 33 en 34.

In het midden van het plein, twee monumenten: een oorlogsmonument (cf. Vander Merschplein) en een bronzen beeld van Generaal J.A. Vander Mersch, ingehuldigd op 19 september 1992. Het beeld werd ontworpen door C. Vancraeynest en uitgevoerd door M. Witdouck.

JACOBS M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 233.

Het Menen van toen, Brugge, 1986, p. 30-31, 56-57.

Menen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, p. 53.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Burgerhuis

Vander Merschplein 37, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vander Merschplein 2, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vander Merschplein 3, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vander Merschplein 52, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Drie burgerhuizen

Vander Merschplein 4-6, 5, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Vander Merschplein 7, 8, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Vander Merschplein 13-15, 14-16, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van zes stadswoningen

Vander Merschplein 45-49, 46-50, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Vander Merschplein 9, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis Torenhof

Vander Merschplein 25, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Onderwijsgebouw

Vander Merschplein 54, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden

Vander Merschplein zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Vander Merschplein 30, 31, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Vander Merschplein 18, 19, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Vander Merschplein 43, 44, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis

Vander Merschplein 51, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.