Vaubanstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Vaubanstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Fabiolaan en het Leopoldplein. Gebogen tracé, volgt gedeeltelijk de oude versterkingen van Vauban, die zichtbaar zijn in het straatbeeld. * Het betreft de rechter flank en de face van bastion nr. 2 en een deel van de courtine tussen bastion nr. 1 en nr. 2, beschermd bij M.B. van 23 februari 2001. De vestingsmuur, opgetrokken uit voornamelijk rode baksteen en ongeveer twee meter breed, vormt de scheiding tussen de lager en eertijds buiten de vestingen gelegen weides en de hoger gelegen percelen, thans o.m. gebruikt als volkstuinen. De zichtbare resten behoren tot de vesting van de Hollanders (1817-1830). Volgens cartografische bronnen plantte Vauban op diezelfde plaats een bastion in.
Weinig bebouwing: arbeidershuisjes ter hoogte van Leopoldplein o.m. nr. 68 en 72, twee bakstenen diephuizen met puntgevel.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00317, W/00469.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Restanten van oude vestingen

Ter Wallestraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, Benediktinessenstraat...

omvat Stadswoning

Vaubanstraat 24, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Wapenarsenaal

Vaubanstraat 22, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.