Wahisstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Wahisstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat, lopend van de Bruggestraat tot aan het station, evenwijdig met de spoorweg.
Straat met woonfunctie waarvan de basisbebouwing bestaat uit arbeidershuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken al dan niet verfraaid met muurtandfries: nrs. 6, 12, 14, 16, 44-46, 52, 55, 57, 61, 78-88, 87, 90-94, 95, 108, 111-113, 114, 127, 132, 151, 154-156 en 161-171. Daarnaast ook arbeidershuizen van één bouwlaag, nrs. 5-11, 32, 51, 100 en 141. Ook tal van gecementeerde lijstgevels, nrs. 8-10, 18, 64, 68, 70, 81, 96, 107, 116, 117, 143, 202 en 204.
Verder woningen uit het interbellum, eenheidsbebouwing met repeterend schema, verfraaid met granito, nrs. 173-179. Typische art deco woning naar ontwerp van G. Boghemans (Menen), nr. 186.
In de richting van het station bestaat de basisbebouwing voornamelijk uit burgerhuizen, o.m. nrs. 212, 218 en 228. Nr. 142 met achterliggende tabaksfabriek, gebouwen volgens bouwplan van 1913 naar ontwerp van C. Halsberghe (Menen).
Voormalig goederenstation, gelegen naast het huidige stationsgebouw, daarvoor parking en grasperkje met pergola.

STADSARCHIEF MENEN, Bouwaanvragen 874.1, reeks A, nr. 2036.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Arbeidershuisjes

Wahisstraat 3, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Wahisstraat 149, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Wahisstraat 170, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Wahisstraat 186, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Wahisstraat 220, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van vier arbeiderswoningen

Wahisstraat 206-214, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg De Statie

Wahisstraat 226, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Herberg Dixie

Wahisstraat 230, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumhuis

Wahisstraat 26, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Wahisstraat 65, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Wahisstraat 97-99, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Wahisstraat 176, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.