Zandputstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Onbepaald
Straat Zandputstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doodlopende straat, vertrekkende van de Ieperstraat. Licht gebogen tracé, deels parallel aan de spoorlijn; eenzijdige bebouwing (westen). Eerste deel van straat, rijbebouwing bestaande uit arbeidershuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Eenvoudige bakstenen lijstgevels van twee traveeën en twee bouwlagen. Nr. 38, bakstenen parement verfraaid door het gebruik van oranje-gele baksteen voor de omlijstingen.

Vanaf de Ezelsbrugstraat nieuwbouw. Naar het straateinde toe onbebouwd en elektriciteitscabine.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Eenheidsbebouwing van twaalf arbeidershuizen

Zandputstraat 87-97, 88-98, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Villa

Zandputstraat 40, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.