erfgoedobject

Scheldepark-Hotel Nautilus

bouwkundig element
ID: 10764   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10764

Beschrijving

Voormalig "Scheldepark-Hotel Nautilus" ten zuiden van de Van Cauwelaertsluis, van 1958 naar ontwerp van Stan Soetewey.

Hoteltoren van zes bouwlagen onder licht ingebogen dak: metalen skelet met beglaasde wanden en beschilderde bakstenen hoekpartijen; brede luifel voor café-restaurant, waardoor groot overdekt terras ontstaat. Lagere waaiervormige achterbouw van beschilderde baksteen met typische versieringen in reliëf; rechthoekige muuropeningen. Sinds circa 1975 leegstaand en sedertdien levensgevaarlijk vervallen.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Himler, Albert, Plomteux, Greet
Datum  : 1992

Aanvullende informatie

Het gebouw werd afgebroken in 1986. Het stond op op de hoek van de Scheldelaan en de Kruisschansweg, aan de toegang van de Kruisschanssluis en het Hansadok.

  • Informatie verkregen van Eric Van den Brandt, 2012.
  • Informatie verkregen van Johan Jaspers, 2019.
Datum: 04-11-2019

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Scheldepark-Hotel Nautilus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10764 (Geraadpleegd op 08-08-2020)