erfgoedobject

Polderhuisje

bouwkundig element
ID: 10777   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10777

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Typisch polderhuisje met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig straat, mechanische pannen), van circa 1934. Steekbogige muuropeningen. Houten kroonlijst op tandlijst en modillons.

  • Kadasterarchief Antwerpen, mutatieschetsen Berendrecht 1934/30.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1992


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Polderhuisje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10777 (Geraadpleegd op 21-10-2020)