Stationsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Stationsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Behoort tot De Haan-aan-Zee, grondgebied Klemskerke.

Rechte straat vanaf de Marktstraat in zuidelijke richting verder gezet door de Nieuwe Steenweg. Samen met de Leopoldlaan (Concessie) de hoofdstraat en winkelstraat van de badplaats. De naam verwijst naar het tramstation (Nieuwe Rijksweg nummer 1) van de kusttram. Er stond al een station in 1886, de zogenaamde "Blekken Statie" die in 1902 wordt vervangen door het huidige. De straat werd vroeger Kerkstraat genoemd.

De straat volgt grosso modo het tracé van de weg die vanuit het zuiden (zie Bredeweg) in de richting van de duinen loopt zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (1842) onderdeel van Chemin n° 3, "Breedenweg. Chemin du Cabaret dit de Vijfwege aux Dunes". In 1904 wordt de Nieuwe Steenweg tussen de dorpskommen van Klemskerke en De Haan gerealiseerd. Daarop aansluitend wordt de Stationsstraat als rechte doorsteek naar de Concessie aangelegd. Vanaf circa 1900 worden langs de Stationsstraat door toedoen van het groeiende kusttoerisme geleidelijk aan handelspanden, pensions, villa's en horecazaken gebouwd.

Heden een dubbele kasseibaan met in het midden een parkeerstrook met bomen. Overwegend commerciële functie gecombineerd met bewoning en vakantieverblijven. Aaneengesloten bebouwing waarvan de begane grond meestal is aangepast voor een commerciële en horecafunctie. Huizen van twee à drie bouwlagen onder zadeldaken teruggaand tot het begin van de 20ste eeuw. Nummer 1 is opgenomen in het beschermd dorpsgezicht bij M.B. van 27/06/2003 samen met de huizenrij Driftweg nummers 1 tot en met nummer 12. Aangevuld of vervangen door huizen of kleine appartementen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Vanaf de Peter Benoitlaan enkele villa's, onder meer de tweewoonst "BEAU SITE" en "LE MAQUIS" (nummer 23) op de hoek met de Peter Benoitlaan en beschermd als monument bij M.B. van 27/06/2003. Het beeldbepalende "Café le vieux Coq" op de hoek met de Grotestraat is in 2001 vervangen door de grootschalige nieuwbouw Residentie "De Oude Haan".

  • ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/01871.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 236-239.
  • SAELENS W., VANDENBERGHE E., Archiefbeelden De Haan, Stroud (Groot-Britannië), 2001, p. 109.
  • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, s.l., 1996, p. 24-26, 77.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Klemskerke

Klemskerke (De Haan)

omvat Café au Congo

Stationsstraat 1, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Hoekappartement

Stationsstraat 16, De Haan (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Stationsstraat 12, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Hoekpand

Stationsstraat 4, De Haan (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekpand

Stationsstraat 33, De Haan (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Klein appartementsgebouw

Stationsstraat 20, De Haan (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Modernistische dubbelwoonst

Stationsstraat 26-28, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Modernistische eenheidsbebouwing

Stationsstraat 22, Kapellestraat 4, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Stationsstraat 11, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Villa Beau Site en Le Maquis

Stationsstraat 23, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Villa Beau Souvenir

Stationsstraat 9, De Haan (West-Vlaanderen)

omvat Villa Marguerite

Stationsstraat 25, De Haan (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Winkelhuis

Stationsstraat 24, De Haan (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.