Diksmuidestraat (Sint-Pieterskapelle)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Onbepaald
Straat Diksmuidestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Uitvalsweg in oostelijke richting doorheen de polders; bochtig tracé. Buiten de dorpskern, verspreide hoevebouw onder meer hoeve "BLAUWTORENHOF" (nr. 43): historische hoeve afgebeeld op Ferrariskaart (1770-1778), gelegen ten oosten van de dorpskom midden resten van omwalling. In de dorpskom, noordzijde gedomineerd door kerk midden kerkhof, aaneengesloten bebouwing aan zuidzijde.

Vnl. arbeiders- en burgerhuizen en een hoeve (nr. 98).

Doorsnee-dorpsbebouwing bestaande uit vnl. breedhuizen van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

Wederopbouwarchitectuur. Nr. 90-92-94: eenheidsbebouwing gebouwd in opdracht van het Bureel van Weldadigheid naar ontwerp van architecten A. Neirynck (Blankenberge) en J. Heyneman (Uitkerke) van 1920; bestaande uit lage dubbelhuisjes onder doorlopend en overstekend zadeldak, doorbroken door getrapte dakvensters. Nr. 100: met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke omlijsting met oren en sluitstenen.

Voorts, art-decogeïnspireerd gevelparement (nr. 106) cf. gegolfde belijning van daklijst en ijzeren hek van verdiepte deur.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG., 11821.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieterskapelle

Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke)

omvat Herberg met schuur

Diksmuidestraat 74-76, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Pieterskerk

Diksmuidestraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Diksmuidestraat (Slijpe)

Diksmuidestraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.