Normandlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Onbepaald
Straat Normandlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Normandlaan vormt de centrale as van de z.g. "Normandwijk" tussen de Koninginnelaan en de Nieuwpoortsesteenweg. Deze wijk werd kort na 1931 aangelegd naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke) en bestaat uit de Lisbloemlaan, de Normandlaan en de Rozenlaan. Van noord naar zuid met gebogen tracé, pleinvormend met Mariakapel nabij Westendelaan; aan westzijde haaks aangelegde doodlopende straten (cf. supra). Bebouwing uit jaren 1930; overwegend alleenstaande villa's, veelal naar ontwerp van hogergenoemd architect; aaneengesloten, modernistisch getinte breedhuizen met voortuintjes nabij Westendelaan.

GEMEENTEARCHIEF MIDDELKERKE, Bouwdossiers, MI diverse jaren.

GEMEENTEARCHIEF MIDDELKERKE, "Commune de Middelkerke Quartier Normand, lotissement des terrains, plan d'ensemble", losse plans, 1931.

CONSTANDT M., Het Interbellum te Middelkerke. Thema van de "Open monumentendag" 10 september 2000, in Graningate, nr. 79, 2000. (Aanlegplan 1931)

VANNESTE A., INGELAERE M., Middelkerke - Zijn geschiedenis - Zijn volk - Zijn tradities - Zijn kerk - Zijn mirakuleus kruis, s.n., 1988, p. 87.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Middelkerke

Middelkerke (Middelkerke)

omvat Modernistisch burgerhuis

Normandlaan 22, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Modernistisch burgerhuis Villa Odette

Normandlaan 8, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Rij villa's

Normandlaan 25-33, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Villa

Normandlaan 26, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Villa Marlieve

Normandlaan 15, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Villa Pacific

Normandlaan 24, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.