erfgoedobject

Afspanning

bouwkundig element
ID: 10796   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10796

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Deze voormalige afspanning dateert van omstreeks 1874, en omvatte oorspronkelijk het volledige perceel tussen de Dorpstraat, Dorpsbeekstraat en Binnenpad. Daartoe werd destijds de oudere bebouwing met droogerij nagenoeg volledig gesloopt. Circa 1879 is achteraan een bijgebouw toegevoegd. De bijgebouwen aan zijde van de Dorpstraat zijn vervangen door de huidige aangelegen schuur (circa 1921/1922) en het daartegen aangebouwde woonhuis (circa 1952).

De voormalige afspanning bestaat uit één bouwlaag van zeven traveeën, waarboven een met Boomse pannen bekleed zadeldak met nok evenwijdig aan de straat. De gevel is bekleed met een groen geschilderde plint uit cementpleister. De toegang is bereikbaar langsheen drie blauwe hardstenen treden. De vensteropeningen tussen gefrijnde, blauwe hardstenen dorpels en lateien en onder gestrekte boog hebben nog het oude, mogelijk tot 1874 opklimmende houten schrijnwerk met inbegrip van de oude raamkrukken. In de vensterdorpels en -lateien zijn nog de sporen van de verdwenen houten luiken op te merken. In de gevels zijn ook de metalen sikkelvormige luikduimen en ringen voor het vastleggen van de paarden bewaard. Boven de openingen zijn verdiepte, bepleisterde panelen ingebracht. Opvallend is de spiraalvormige, metalen hoekversiering ter hoogte van de kruising met het Binnenpad. In de zijgevels zijn nog de 19de-eeuwse, met gesinterde bakstenen omlijste oculi op de zolderverdieping bewaard. In de zijgevel ter hoogte van het Binnenpad is een deuropening gedicht, en zijn vensteropeningen toegevoegd.

Omheen het perceel is de bakstenen afsluiting met verdiepte panelen bewaard. Aan zijde van het Binnenpad bevindt zich nog het bijgebouw uit 1879, opgebouwd uit één bouwlaag waarboven een met Boomse pannen bekleed zadeldak. De deels heropgebouwde gevels hebben hier een gewijzigde toegang.

  • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Berendrecht, artikelnummers 11, 667, 1236, 1351.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 207: Mutatieschetsen, Berendrecht, 1857/1, 1862/3, 1874/5, 1879/6, 1921-1922/6, 1952/2, 1969/1.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Afspanning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10796 (Geraadpleegd op 08-07-2020)