Hendrik Serruyslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Hendrik Serruyslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Noord-zuid verlopende straat van Marie-Joséplein tot Vindictivelaan. Voorheen bestaande uit twee delen nl. tussen Schouwburgplein (heden Marie-Joséplein) tot Jozef II-straat: Westmolenstraat z.g. naar molen op westelijke stadsvesting; van Jozef II-straat tot Keizerskaai (heden Vindictivelaan); Werfstraat z.g. naar de scheepswerven, in tweede helft van de 18de eeuw - eerste helft van de 19de eeuw gelegen aan het thans gedempte derde dok. Vanaf januari 1901 z.g. naar Hendrik Serruys (1796-1883), burgemeester van Oostende van 1836 tot 1860. Recht tracé, bij zuidelijke stadsuitbreiding van 1781-1782 met knik doorgetrokken tot aan de Keizerskaai. Na slechten van de vesting (1865-1875) via Leopoldpark aansluitend bij westelijke stadsuitbreiding naar ontwerp van L. Crépin. In 1905 heraanleg van gedeelte tussen Vindictivelaan en Jozef II-straat (o.m. met deels slopen van huizenblok bij Vindictivelaan) in kader van vlottere verkeersdoorstroming tussen Zeestation over Vindictivelaan naar Marie-Joséplein met o.m. aanleg van kusttramverbinding van Oostende naar Middelkerke. Bij het doortrekken in 1955-1958 van de Leopold II-laan naar het Vuurkruisenplein als verlengstuk van de autosnelweg Oostende-Brussel wordt de Hendrik Serruyslaan afgesneden van het Leopoldpark waarbij een resterende strook van l.g. wordt ingericht als z.g. Zeeparking. Basisbebouwing uit het laatste kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw; eclectische en neoclassicistische burgerhuizen; in de tweede helft van de 20ste eeuw deels vervangen door residenties en appartementsgebouwen van zeven tot negen bouwlagen.

VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 2, Brugge, 1985, nrs. 36 A, 37 A, 175.
VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 5, Blankenberge, 1991, nr. 27.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostende

Oostende (Oostende)

omvat Appartementsgebouw Astor

Hendrik Serruyslaan 56-58, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch winkelpand

Hendrik Serruyslaan 16, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Eclectische burgerhuizen

Hendrik Serruyslaan 22-24, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Koninklijk Lyceum

Hendrik Serruyslaan 28, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Le Manoir

Hendrik Serruyslaan 76, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Hendrik Serruyslaan 5, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Hendrik Serruyslaan 9, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Hendrik Serruyslaan 26, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch winkelhuis

Hendrik Serruyslaan 1A, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Park Residence

Hendrik Serruyslaan 14, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Residence Monaco

Hendrik Serruyslaan 72, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Winkel

Hendrik Serruyslaan 3, Oostende (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.