Kasteelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Zandvoorde
Straat Kasteelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat vanaf de Grintweg, doodlopend op de autostrade (E 40), voorheen een deel van de Statiestraat (Stationsstraat) die tot het kanaal Plassendale-Oostende loopt (Oudenburgsesteenweg). Huidige benaming (1971) naar het oude kasteel, ca. 1650 in ruïneuze toestand en bekend als "Duvelstorre" (de juiste ligging van dit kasteel werd bij archeologisch onderzoek in 2002 vastgesteld). Lintbebouwing met handelspanden en arbeidershuizen. Doorsnee-architectuur uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; twee à drie traveeën en één à anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat). Nr. 10: voormalig timmermansatelier cf. gezandstraald bovenlicht met afbeelding van timmerman aan schaafbank. Nr. 14: breedhuisje van anderhalve bouwlaag met parement van witte en groene sierbaksteen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; casementen met floraal motief.

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 82.
VERBANCK R., Het kasteel van Zandvoorde (nu Oostende): een quidproquo, in De Plate, 1990, p. 94-97.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zandvoorde

Zandvoorde (Oostende)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 27, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis 't Kasteel

Kasteelstraat 22, 22B, Oostende (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.