Leopold I-laan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Leopold I-laan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgebied Christus-Koning (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-01-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Brede laan met licht bochtig verloop van Scheepsdalelaan naar Maria van Bourgondiëlaan, doorkruist de Karel de Stoutelaan; aangelegd in 1907 volgens het plan van Stübben. Naamgeving naar koning Leopold I (1790-1865). Geasfalteerde straat met aan weerszijden gekasseide parkeerstroken soms afgeboord met plantsoentjes en bomen, drukke verkeersweg. Hoofdzakelijk bewoning doch ook enkele handelszaken. Op de hoek met de Gerard Davidstraat domineert de Christus-Koningkerk met klokkentoren.

Aaneengesloten bebouwing grotendeels uit de jaren 1930, meestal bescheiden burgerhuizen. Huizen met lijstgevels van twee à drie traveeën en tot drie bouwlagen onder al dan niet gemansardeerde zadeldaken. Sobere architectuur uit het interbellum dikwijls met erkers zie nummer 3 (1932) naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge), nummer 7 (1932) naar ontwerp van architect H. Cornille, nummers 8-10 (1935) naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge), nummers 12-20 (1935) naar ontwerp van architect M. De Meester (Brugge), nummer 25 (1932) met geaccentueerde ingangstravee naar ontwerp van architect K. Bultynck, nummer 30 (1935) naar ontwerp van architect A. Hoeman, nummer 35 (1933) naar ontwerp van architect F. Danneels (Brugge), nummer 49 (1932) naar ontwerp van architect H. Fonteyne (Brugge), nummer 68, nummer 135 (1936), nummer 139 (1934). Voorts gevels met vrij traditionele vormgeving zie nummer 41 (1932) naar ontwerp van architect K. Bultynck, nummer 100 (1934) naar ontwerp van architect V. Maes (Brussel) en nummer 117 (1932) met bepleisterde omlijstingen naar ontwerp van architect U. D' Helft (Brugge). Nummers 2 (1936) en 4 (1935) met gevels in een "rustieke stijl" naar ontwerp van architect M. De Meester. Nummer 102/ Karel de Stoutelaan is een beeldbepalende vrijstaande villa (1932) naar ontwerp van architect A. Hoeman (Brugge) met voortuin op de hoek afgeboord met een lage balustrade. Enkele huizen uit jaren 1940, onder meer nummer 97 (1941) met modernistische inslag naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Ook nog enkele woningen uit de jaren 1950, in de tweede helft van de straat enkele appartementsgebouwen uit de jaren 1960 en 1970.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 134, 413, 438, 441, 912 en 1212/1932, nummer 661/1933, nummers 25 en 587/1934, nummers 768, 865, 892, 1123, 1124/1935, nummers 83 en 915/1936, nummer 246/1941.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 131.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Christus-Koning

Brugge (Brugge)

omvat Burgerhuis

Leopold I-laan 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Leopold I-laan 44, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van K. Bonte

Leopold I-laan 80, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1933

Leopold I-laan 5, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1934

Leopold I-laan 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1936

Leopold I-laan 116, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1938

Leopold I-laan 64, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Canadabrug met bronzen bizonbeelden

Leopold I-laan zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Drie gelijkaardige interbellumwoningen met entresol van 1932

Leopold I-laan 115, 123-127, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Leopold I-laan 86, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Leopold I-laan 46, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Leopold I-laan 68, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning van 1932

Leopold I-laan 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning van 1932

Leopold I-laan 1D, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning van 1934

Leopold I-laan 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning van 1938

Leopold I-laan 102, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Leopold I-laan 91, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Leopold I-laan 42, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Leopold I-laan 114, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Leopold I-laan 119, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning van 1933

Leopold I-laan 32, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning van 1935

Leopold I-laan 133, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee interbellumwoningen van 1935

Leopold I-laan 29-31, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen naar ontwerp van A. Wybo

Leopold I-laan 129-131, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vier interbellumwoningen van 1937

Leopold I-laan 56-62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vredesbomen als laanbeplanting

Leopold I-laan zonder nummer (Brugge)

omvat Woonhuis van 1940

Leopold I-laan 70, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.