Blankenbergse Dijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Blankenbergse Dijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Blankenbergse Steenweg naar Spreeuwenstraat. Naamgeving houdt verband met de aanleg van de zogenaamde "Blankenbergse" of "Genteledijk" in de 11de eeuw om de overstromingen tegen te gaan. Deze dijk volgt min of meer het tracé van de: Sint-Jorisstraat, Vlamingdam, Nikolaas Gombertstraat (op Christus-Koning), Sint-Pietersgroenestraat, het doodlopend straatje bij de Sint-Pieterskerk, Blankenbergse Dijk en Spreeuwenstraat. De dijk loopt verder over het grondgebied Uitkerke en Blankenberge (zie Blankenberge). Deze straat verliest haar functie als verbindingsstraat bij de heraanleg van de steenweg Brugge-Blankenberge circa 1723. Door de aanleg circa 1904 van het spoorwegtalud tussen Oostendse en Blankenbergse Steenweg wordt het straattracé gewijzigd, hierdoor verdwijnen enkele woningen. De aanleg, in 1972-1973, van de expressweg N31 naar Zeebrugge en gelegen op een talud wijzigt het landschap grondig. Door de graafwerken ontstaat de Sint-Pietersplas.

De huidige straat is aangelegd op een deel van de zogenaamde "Genteledijk", nog duidelijk waarneembaar in het landschap. Aan weerszijden van de geasfalteerde weg een gracht en afgezoomd met populieren. Eerste straatgedeelte tussen Blankenbergse Steenweg en de Sint-Pietersmolenstraat is dicht bebouwd. Oudste bebouwing klimt op tot de 19de eeuw. De braakliggende percelen worden ingenomen door verkavelingen in loop van 1990-2000. Tweede straatgedeelte met verspreide bebouwing en landelijk karakter. Zowel hoeves met losstaande bestanddelen als hoeves van het langgeveltype. Oudste bebouwing opklimmend tot de 14de eeuw zie hoeve "Ten Walle". Overige hoeves uit de 19de eeuw die latere verbouwingen en uitbreidingen ondergaan.

Zoals beloofd

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 29.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Blankenbergse Dijk 90, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Blankenbergse Dijk 155, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Lettenburg

Blankenbergse Dijk 101, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Ten Walle

Blankenbergse Dijk 79, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee arbeiderswoningen

Blankenbergse Dijk 8-10, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.