Lege Moerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Lege Moerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt vanaf de Steenkaai tot aan de Moerbeek, in het aangrenzende Meetkerke verandert de naam in Biezenstraat. Ligt in een landbouwgebied aansluitend bij de Moeren van Meetkerke, een wateringsgebied en beschermd als landschap bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1981. Oorspronkelijk is dit een hoogveengebied waarvan het veen in de Middeleeuwen werd ontgonnen. Na de 17de eeuw wordt het als landbouwgebied in cultuur gebracht, heden bestaat het uit laaggelegen weiden.

Wanneer de straat is ontstaan is niet duidelijk; getekend op de Ferrariskaart (1770-1778) en de kaart van Ph. Vandermaelen (circa 1850). Benaming reeds in gebruik vóór die in 1974 officieel wordt toegekend. Open polderlandschap met enkele hoeves en huizen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 130.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Hoeve met losse bestanddelen Pannenhuishoeve

Lege Moerstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.