Oude Oostendse Steenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Oostendse Steenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroegere bocht van de Oostendse Steenweg nu fungerend als verbindingsstraat. Wanneer de Oostendse Steenweg in 1934 wordt verbreed blijf het bochtige gedeelte van de weg bestaan en krijgt de naam Oude Oostendse Steenweg.

Op een kaart van 1693 is de straat afgezoomd met bomen, voorts weergave van de zogenaamde "Karnemelkhoeve", kasteel "Rustenburg" en de "Zandwegemolen", tot op heden aanwezig in het straatbeeld.

Heden verspreide bebouwing overwegend bestaande uit woonhuizen tot stand gekomen in de jaren 1950-1960. Naast de woonfunctie ook concentratie van horecafunctie onder andere ondergebracht in de "Zandwegemolen".

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds Mestdagh, nummer 1526.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 158.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Hoekhuis uit 1925

Oude Oostendse Steenweg zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Karnemelkhuis

Oude Oostendse Steenweg 73-75, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Rustenburg

Ruddershove 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Tennisclub De Blauwe Reiger

Oude Oostendse Steenweg 87, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Windmolen Zandwegemolen

Oude Oostendse Steenweg 91, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Woonhuis, herberg en hoeve bij Zandwegemolen

Oude Oostendse Steenweg 93, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.