Sint-Pietersgroenestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Pietersgroenestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Sint-Pieterskaai naar Blankenbergse Steenweg met licht bochtig straattracé. Huidige straatnaam is gebaseerd op de reeds in 1369 vermelde "Groenen Wech". Huidige naamgeving dateert van 1899 toen Sint-Pieters bij Brugge werd gevoegd.

Vanaf circa 1900 vestiging van enkele bedrijven die in de loop van de 20ste eeuw verdwijnen. Een boomgaard en kasteel, vermoedelijk toebehorend aan de familie Willems verdwijnt. Die gronden worden vanaf 1924-1925 ingenomen door de West-Vlaamse Betonwerkerij met laad- en losbrug over de Sint-Pieterskaai. Voorts vestiging van de pottenbakkerij Willemyns.

In het eerste straatdeel klimt de oudste bebouwing op tot circa 1900 en bestaat uit voormalige brouwerijgebouwen en een eenheidsbebouwing geïnspireerd op het typische tuinwijkmodel. Voorts ook appartementsgebouwen. Het tweede straatgedeelte, voorbij het rondpunt, heeft een overwegende nijverheidsfunctie.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 197.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Brouwerijgebouwen van 1900

Sint-Pietersgroenestraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing uit 1936 met drie interbellumwoningen

Sint-Pietersgroenestraat 26-30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van zes interbellumwoningen uit 1934

Sint-Pietersgroenestraat 36-46, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee gekoppelde interbellumwoningen

Sint-Pietersgroenestraat 32-34, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.