Sint-Pieterskerklaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Pieterskerklaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Blankenbergse Steenweg naar Zeveneke met licht gebogen straattracé. De huidige naamgeving, sinds 1907, verwijst naar de nabijgelegen Sint-Pieterskerk.

Het eerste gedeelte heeft bebouwing uit de jaren 1930 overwegend in vereenvoudigde historiserende stijl. Ook enkele schaarse voorbeelden van woningen met art-deco-inslag. Het tweede gedeelte, vanaf de Laconiastraat, met sociale woningen tot stand gekomen circa 1960.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 198.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Interbellumhuis in vereenvoudigde art-decostijl

Sint-Pieterskerklaan 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Sint-Pieterskerklaan 33, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning in vereenvoudigde art-decostijl

Sint-Pieterskerklaan 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.