erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 10824   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10824

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Het vrijstaande rode bakstenen burgerhuis met sokkel in bruine baksteen is omstreeks 1933 opgetrokken voor fabriekwerker Jan Jozef Van Ransbeeck-Van den Bergh. In het decoratieve gebruik van baksteenmetselwerk toont het zich geïnspireerd door de Amsterdamse school.

Het twee bouwlagen hoge woonhuis heeft aan de straat een brede venstertravee onder mansardedak met mechanische pannen (nok dwars op de straat). Het is geflankeerd door een L-vormig volume onder plat dak, waarin de toegang en de trappenhal gesitueerd zijn. In de vensteropeningen met blauwe hardstenen dorpels is het oorspronkelijke houten schrijnwerk bewaard.

In de venstertravee bevindt zich op de begane grond een driehoekige erker, met sokkel en omlijsting in decoratief metselwerk van bruine baksteen. Onder de houten raampost heeft de sokkel een overhoekse versiering. Op de verdieping zijn de rollaag van de gestrekte vensteropening en de getrapte baksteenfries in bruine baksteen, benadrukt met bepleisterde geometrische accenten. Naast deze venstertravee situeert zich het smaller en hoger uitgewerkte, gesloten volume van de trappenhal. Het is verlicht door een smal bandraam met glas in lood. Tussen het mansardedak van de venstertravee en de trappenhal is de gevel gedekt met gebakken leien. In de uitgespaarde hoek van het L-vormige volume is de toegang onder betonnen luifel gelegen. De gevel van de dieper gelegen travee heeft als doorlopende banden uitgewerkte rollagen en een fries in donkere baksteen, en is bijkomend versierd met geprofileerde bakstenen lijsten. Ter hoogte van de blinde westgevel zijn de rookkanalen en schoorsteenkappen decoratief uitgewerkt in bruine baksteen.

De voortuin is van de straat gescheiden met het oorspronkelijk, groen geschilderd metalen hekwerk tussen bakstenen pijlers. Ter hoogte van de toegang is het hekwerk na 1991 vervangen door exemplaren met een afwijkende vormgeving (Franse lelies).

  • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Berendrecht, artikelnummer 1472.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 207: Mutatieschetsen, Berendrecht, 1933/11.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10824 (Geraadpleegd op 09-07-2020)