Zeveneke

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zeveneke

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Sint-Pieterskerklaan naar Kolvestraat met recht straattracé. De definitieve benaming, gegeven in1936, verwijst naar "eke" in de betekenis van laaggelegen land en "zeve", een afwateringssluis. De straat loopt parallel met het Lisseweegs Vaartje dat vanaf hier het oorspronkelijke verloop volgt terwijl het laatste stuk circa 1900, in het kader van de havenwerken, 500 meter westwaarts werd omgebogen. Vóór 1900 hoort het gebied ten oosten van het Lisseweegs Vaartje bij Koolkerke. Door de aanleg van het zeekanaal in 1896 komt dit stukje Koolkerke vanaf 1899 bij Sint-Pieters. In 1910 verdween de spoorweg Brugge-Blankenberge, die gedeeltelijk langs dit Vaartje liep.

Aan de westkant ligt, gevat tussen de huidige spoorweg en het Vaartje, een spie met een bewaard stuk grasland en het daardoor kronkelende Kasteelgeleed. Aanwezigheid van de "Zevenekenbrug" voor het eerst vermeld in 1576 en was te lokaliseren ter hoogte van de hoeve "Zeveneke" (nummer 12) die vermoedelijk het neerhof was bij het kasteel Zeveneke. Het kasteel op L-vormige plattegrond was gelegen binnen een omwalling.

Straat met landelijk karakter en schaarse bebouwing. Nummer 3 is een voormalig treinwachtershuis van circa 1864. Voorts een kleine hoeve zogenaamd "Zeveneke" (nummer 12). Overige bebouwing tot stand gekomen in 1948-1949, onder meer ter vervanging van het "kasteel Zeveneke".

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 241.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieters-op-de-Dijk

Brugge (Brugge)

omvat Hoeve Zeveneke

Zeveneke 12, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.