erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 10826   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10826

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Aangepaste langgestrekte hoeve opklimmend tot rond 1870, omstreeks 1929 uitgebreid met woning rechts.

Het gebouw dat omstreeks 1854 op dit perceel opgetrokken is, is in 1870 heropgebouwd door daglooner Louis en Isabella Rommens-Van Gorp. Omstreeks 1929 is het uitgebreid met een aangepaste achterbouw en het huidige woonhuis. Circa 1944 is volgens de kadastrale gegevens achter het woonhuis een dwarshuisje met tussenvolume toegevoegd.

Het uiterst rechts gesitueerde boerenhuis van omstreeks 1929 betreft een polderhuis van twee traveeën en één bouwlaag, waarboven een met vezelcementleien bekleed zadeldak met nok evenwijdig aan de straat. De bakstenen gevel met plint uit cementpleister heeft boven de steekboogvormige openingen van de toegang (links) en de vensteropening (rechts) twee tegelfriezen met voor Berendrecht kenmerkende tegels met floraal motief. Het deurschrijnwerk is vervangen maar het bovenlicht, vensterschrijnwerk en de eenvoudige geprofileerde kroonlijst zijn bewaard. Het achter het woonhuis gelegen dwarshuisje heeft een met Boomse pannen bekleed zadeldak en betreft blijkens de ingemetselde houten steunpijlers een oudere kern die in 1944 versteend is.

De aangelegen stal en schuur ten westen van het woonhuis zijn in 1929 (deels) heropgebouwd en hebben een iets lagere nok die eveneens evenwijdig aan de Steenovenstraat gesitueerd is. Het centrale stalgedeelte heeft een toegang geflankeerd door twee kleine vensteropeningen met dorpels uit op zijn kant gelegde baksteen. In deze getoogde openingen zijn nog de oudere houten poortvleugels en hengsels, en het vensterschrijnwerk met kleinroedeverdeling bewaard. In de naastgelegen schuur is de hoge toegang onder een metalen ligger met rozetten dicht gemetseld. In de voorgevel zijn de muurankers bewaard. Het zadeldak is bekleed met golfplaten in vezelcement.

  • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Berendrecht, artikelnummers 336, 1363.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 207: Mutatieschetsen, Berendrecht, 1854/27, 1870/6, 1929/15, 1944/3.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10826 (Geraadpleegd op 04-07-2020)