Parochiekerk Sint-Benedictus-Haven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Lillo
Straat Havenmarkt
Locatie Havenmarkt 5, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Benedictus-Haven

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Lillo-fort met veer en getijdehaven

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijke garnizoenskerk uit de 17de eeuw, tot 1785 bestemd voor de protestantse eredienst, nadien als katholiek bedehuis gewijd aan Sint-Jozef. Van 1830 tot 1839 opslagplaats voor levensmiddelen, in 1839 hersteld en herwijd; na een brand in 1882, vervangen door huidige gebouw naar ontwerp van Louis Gife van 1883.

Eclectische zaalkerk met neogotische inslag van acht traveeën met vooruitspringende westertoren en vlakke koorsluiting onder leien zadeldak. Baksteenbouw met sober gebruik van natuursteen, ritmerende lisenen. Rechthoekige toren eindigend op fronton onder leien zadeldakje. Roos- en spitsboogvensters. Verdiept spitsboogveld over twee geledingen. Geprofileerde spitsboog op driekwartzuiltjes waarin rechthoekige deur onder latei op consooltjes, hogerop vierpasvenster. Zuidgevel met smalle spitsboogvensters.

In westgevel: hardstenen 16de-eeuwse grafsteen van drossaard Jacobus van Cauwenberghe, overleden in 1684.

Interieur met gedrukte spitsbogen op slanke zuilen met koolbladkapitelen. Houten spitstongewelf. Neogotisch mobilair uit de bouwperiode.

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, archief, plannen provincie Antwerpen, Lillo-fort.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Havenmarkt

Havenmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.