erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 10844   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10844

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oude hoeve met aanpalende schuur en losstaande bestanddelen, gelegen op de kruising van De Keyserhoeve en De Roet, een voormalig tramspoortracé. De kern van dit complex klimt mogelijk op tot 1667. De datum zou ergens op een trap zijn ingekerfd. Volgens de kaart van J.J. Van der Straeten uit 1749 stond op deze locatie de pastorie en voorheen was hier het Administratiehuis gevestigd. Volgens een getuigenis uit 1909 droeg het gebouw in die periode nog sporen van de Franse belegering uit 1705: "In het dak der gekende afspanning: 'de Jagersrust', de voormalige pastorij, kan men het uitwerksel der Fransche kanonsballen nog zien. Ook heeft men dààr voor eenige jaren, twee geheime kamertjes of schuilplaatsen ontdekt."

Reeds vóór 1847 was hier een hoeve met afspanning, waar handelsreizigers konden overnachten en hun paarden stallen. Rond 1872 laat Petrus Joannes Schroeyers-Janssens, landbouwer te Zandvliet het complex uitbreiden met een schuur aan oostelijke zijde. Omstreeks 1888 is de zijgevel afgeschuind in functie van een nieuw aanlegde spoorweg van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom, waarvoor later een wachtzaal is ingericht in de oude herberg. In het eerste kwart van de 20ste eeuw zijn verfraaiingswerken uitgevoerd aan de voorgevel, waarbij twee dakkapellen zijn afgebroken. Later hadden de Vlaamse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog, de 'Vossen' genaamd en de fanfare 'Verbroedering van Zandvliet' er hun lokaal. Nadat er tot de jaren 1970 een café is uitgebaat, is het pand nog als restaurant 'In de Jagersrust' in gebruik geweest.

Het gaat om een centraal gekasseid erf met tot de 19de eeuw opklimmend woonhuis (nok parallel met straat) ten noorden, haakse schuur van rond 1872 ten oosten met aangepast wagenhuis (nok parallel met straat) vermoedelijk van rond 1928 ten zuiden, haaks bijgebouw van rond 1903 ten westen. De bijgebouwen zijn grondig aangepast in functie van de horeca.

Het complex bestaat uit verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen). Het woonhuis bezit een lijstgevel met een breedte van acht traveeën. De gevel bestaat uit een centrale deurtravee uitlopend op een getrapt dakvenster (vier hardstenen trappen met topstuk) en een deurtoegang in de uiterst rechtse travee, aan de hoek met De Roet. Bewaard gebleven aanpassingen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw zijn de hoge hardstenen plint met doorlopende lekdrempels en de hardstenen venster- en deuromlijstingen met biljoenmotief. Ook aangebracht in deze periode zijn het vensterschrijnwerk en het gevelopschrift "IN DE JAGERSRUST" met glazen afdekplaat boven de centrale toegangsdeur met beglaasd bovenlicht. Deze laatste bezit nog een 19de-eeuwse hardstenen deuromlijsting in laat-classicistische stijl. Verder lijkt het schrijnwerk van de deuren bewaard gebleven. Zeker sinds jaren 1980 is de gevel gecementeerd, waarbij de oude baksteenpolychromie verdwenen is en recent is ook het pannendak vernieuwd.

De bakstenen zijgevel, die afgeschuind is omstreeks 1888, is in recente tijden heropgevoegd en voorzien van een hardstenen plint. Hier bevinden zich nog twee oude vensters: één op het gelijkvloers met bovenlicht voorzien van kleine roedeverdeling en decoratief gekleurd glas en één ter hoogte van de zolderverdieping, beiden met houten luiken naar oud model. Wellicht tijdens het interbellum is deze gevel bekroond met een bakstenen rollaag waarbij het oude bakstenen vlechtwerk verdwenen is.

Ook de bijgebouwen verderop in De Roet zijn heropgevoegd en hier is een nieuw pannendak en schrijnwerk aangebracht.

 • Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Dia’s, Zandvliet, 2.
 • Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Postkaarten, Zandvliet, C3, C8.
 • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Zandvliet, artikelnummers 391, 1657.
 • Kadasterarchief Antwerpen, 207: Mutatieschetsen, Zandvliet, 1872/23, 1900/15, 1903/12, 1926/8, 1928/18.
 • BRAEM M. 2009: De familie Schroeyers in Zandvliet (2), Polderheem 44.4, 13-17.
 • GEERTS G. 1978: De Stadt Santvliet, s.l., 16, 35.
 • STINISSEN J. & WAELBERS L. 1909: Een Vlaemsch Scheldedorp met een topographische kaart en het Dorp in vogelvlucht gezien, Brasschaat, 11.
 • VAN DER GOTEN J. & VAN ROYEN G. 1938: Zantvliet aan de schelde, Ekeren-Donk, 34.
 • VAN DER STRAETEN J.J. 1749: Plan de la Ville et Seigneurie de Santvliet. Levez par J. J. Van der Straeten/ Seignieur ie de Santvliet et dessinez ce 25 7bre 1749 [online], http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/, (laatst geraadpleegd op 26 augustus 2015).
 • VERMEIREN H. 2012: Kroegentocht van Polder tot de Heide, Polderheem 47.4, 9-12.
 • Foto’s verkregen van Willy Van Hees (1 juli 2015).
 • Informatie verkregen van Yannick Schepers, medewerker http://www.zandvlietdorp.be (22 juli 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10844 (Geraadpleegd op 20-09-2020)