Park 58

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Elizabetlaan, Arcadelaan
Locatie Arcadelaan, Elizabetlaan (Knokke-Heist)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Park 58

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013.

Beknopte karakterisering

Typologieparken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Park met onregelmatige vorm tussen de Elisabetlaan en de verkaveling ten zuiden van de Arcadelaan (in aansluiting bij Albertstrand). Rond 1900 heeft de gemeente Heist plannen om een waterleidingnet aan te leggen. Er wordt duingrond van de erfgenamen Serweytens aangekocht ten zuiden van de Elisabetlaan, op de grens met Knokke, met de bedoeling om daar oppervlaktewater op te vangen. Langs de latere Arcadelaan, toen een landweg, bouwt men in 1902 een bakstenen watertoren en een bijhorend "gebouw der machienen", gebouw in siermetselwerk onder zadeldak (zie verkavelingsplan van Duinbergen, "Terrain réservé à la prise d'eau de la ville de Heyst sur mer"). Eind 1957 wordt het waterwinningsgebied door de gemeente aangelegd als park met fondsen van de Wereldtentoonstelling 1958 in Brussel. Rijksbouwkundig ingenieur Cumps werkt de plannen uit. Het geheel is opgesplitst in twee delen: een ongemoeid gelaten gebied met zeldzame duinenvegetatie en een gedeelte met kunstmatige aangroei. De functie van waterwinningsgebied is in 1985 stopgezet.

  • LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 84, 92.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinbergen

Heist (Knokke-Heist)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel

Arcadelaan zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

omvat Watertoren

Arcadelaan zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.